Home » Priėmimas į mokyklą

Priėmimas į mokyklą

Vilniaus krikščionių mokykla veikia Pilaitės mikrorajone, adresu Gilužio g. 15.

Kainas rasite čia: Mokesčiai už mokslo metus.

Išskirtinės kainos už mokslą taikomos ateinantiems į 10 ir 11 klases.

Prašymas priimti į gimnaziją

Norint vesti į priešmokyklinio ugdymo grupę ar pirmą klasę vaiką, kuriam kalendoriniais metais nesueina 6 ar 7 m. (atitinkamai), reikia įvertinti vaiko brandumą mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas. Daugiau informacijos galite rasti šiame lankstinuke, Vilniaus m. psichologinės pedagoginės tarnybos puslapyje (http://www.vilniausppt.lt/paslaugos/brandumo-ivertinimas.html) arba pas gimnazijos spec. pedagogą.

Vaikai dėl priešmokyklinės ir mokyklinės brandos vertinami nuo gegužės 1 iki rugpjūčio 31 dienos. Įvertinimą atlieka Vilniaus m. psichologinės-pedagoginės tarnybos psichologai (Vivulskio g. 2a). Būtina iš anksto užsiregistruoti telefonu (8-5) 2650908. Registracijos pradžia nuo balandžio 15 d.
Dėl mokinių priėmimo į mokyklą kreiptis į mokyklos direktorių Valdą Statulevičių (867021828).