Home » Atsiliepimai

Atsiliepimai

Mokinių ir jų tėvelių atsiliepimai apie mokyklą

(Vaikų kalba netaisyta)

„Šią mokyklą lankau todėl, kad anksčiau lankiau kitą vidurinę mokyklą, bet po kiek laiko mano klasiokai labai iškvailėjo ir pradėjo negražiai kalbėti, muštis, apgaudinėti ir negerbti kitų, todėl lankau Krikščionių mokyklą. Ši mokykla labai skiriasi nuo mano buvusios mokyklos, nes mūsų mokykla yra krikščionių, ir klasiokai nesikeikia kaip mano buvusioje mokykloj. Susiradau draugų, ir jie su manim draugauja. Turiu gerą mokytoją, nes ankstesnė neatkreipdavo dėmesio į vaikus, pavyzdžiui, kai jie per pamokas triukšmavo ir erzino mane.
Man čia labai patinka, nes prieš pamokas pasimeldžiam Dievui ir kad klasiokai per pamokas netriukšmauja. Mūsų direktorė labai gera!!!“
Pilypas

„Man patinka ši mokykla, nes joje negalima muštis, prasivardžiuoti, žeminti kitą ir taip toliau. Dar man patinka geri ir sąžiningi mokytojai – jie gerai išmoko ir pamoko. Labai gerai auklėtojai sugalvoja įvairiausių ekskursijų ir užsiėmimų; su jais aš galiu kalbėti atvirai ir išduoti net paslaptis. Be to, kai būna gimtadienis, prigalvoja staigmenų ir pokštų.”
Patricija

“Krikščionių mokykloje baigiau 10 klasių, o dabar mokausi gimnazijoje. Būdama kitoje mokykloje supratau, kad Krikščionių mokykloje labai jauki ir maloni atmosfera. Joje jaučiausi visiškai saugi, nes moksleiviai buvo man kaip tikri broliai ir sesės. Jie nei suduodavo, nei įžeisdavo. O jei taip kartais ir atsitikdavo, visada šalia atsirasdavo vyresnysis, kuris surasdavo laiko išspręsti barnį. Santykiai ne vien su mokiniais, bet ir su mokytojais buvo puikūs. Ne vieną iš jų laikau ne tik autoritetu, bet ir draugu. Mokykloje būdavo gera, norėdavau į ją eiti. Dar labai svarbu tai, kad nei mokytojai, nei mokiniai nevartoja svaigalų, narkotinių medžiagų nei mokykloje, nei už jos ribų. Tad šioje mokykloje išspręsta viena didžiausių kitų mokymo įstaigų problemų. Manau, kad būtent šis pasiekimas skatina norą mokytis ir lemia aukštą mokymosi lygį.”
Neringa

“Dabar, kai mokausi kitoje mokykloje, galiu palyginti ir pasakyti, kad džiaugiuosi, jog mokiausi Krikščionių mokykloje. Esu patenkinta, jog šioje mokykloje dirbo gerai savo darbą išmanantys mokytojai. Jie mokėdavo sudominti savo dėstomu dalyku, patraukti dėmesį. Kiekvienas mokytojas stengdavosi mokinį vertinti teisingai. Kiek stebėjau ir mačiau, mokytojai stropiai ir kruopščiai ruošdavosi kiekvienai pamokai, laiku informuodavo apie artėjantį patikrinimą ar kontrolinį darbą. Taip pat branginu mokinių ir mokytojų bendravimą. Man jis buvo tikrai ypatingas. Bendraudama jaučiausi laisvai ir drąsiai, tačiau tai neperžengė ribų, kurios turi skirti mokinį ir mokytoją.”
Simona

”Privačioje Vilniaus krikščionių mokykloje mokiausi 9 metus. Kai pradėjau mokytis valstybinėje mokykloje, supratau, jog vienas esminių skirtumų tarp šios ir kitų mokyklų yra ne tik tai, jog klasėje mažai mokinių ar čia mokoma tikėjimo tiesų. Pagrindinis skirtumas – Krikčionių mokyklos mokytojai stengiasi atsakyti į moksleivio poreikius. Jei mokinys nesupranta dėstomos medžiagos, mokytojas jam visada paaiškina individualiai, neišjuokdamas jo prieš klasę ir neišvadindamas visokiais žodžiais. O jei lengvai perpranti dėstomą medžiagą, mokytojas tau duoda papildomos, kad galėtum toliau lavėti ir nebūtum tik vidutinių gabumų moksleivis. Jei mokantis iškildavo sunkumų, mokytojai visada pasilikdavo po pamokų, negailėdami nei savo jėgų, nei laiko, kad tau padėtų ir neliktum ko nors neišmokęs ar nesupratęs. Dėl mokytojų įdedamų pastangų, mokiniams čia mokytis lengviau, paprasčiau ir įdomiau, nes jie moka paversti pamoką nepakartojama, linksma ir tuo pat metu labai naudinga.”
Ieva

“Savo dukrą į Krikščionių mokyklą leidžiu, nes noriu, kad vaikas perimtų krikščionišką tikėjimą ir vertybes. Be to, mokykloje dirba kvalifikuoti, savo darbui atsidavę mokytojai, klasėse nedaug mokinių, todėl skiriama daug dėmesio kiekvienam vaikui, yra draugiška atmosfera, įdomi popamokinė veikla. Džiugu, kad mokykloje skiriamas dėmesys ne tik intelektualiam, bet ir doriniam ugdymui, taip pat ir vaiko socialinių įgūdžių lavinimui.”
Mokinės Auksės mama Birutė

“Leidžiu vaiką į Krikščionių mokyklą dėl to, kad:
1. Vaikas auklėjamas krikščioniškai: diegiamos krikščioniškos vertybės, vaikas turi galimybę pažinti Dievą ir tapti dievotu.
2. Keliami didesni reikalavimai drausmei, netoleruojami blogi įpročiai – rūkymas, alkoholio vartojimas ir kt.
3. Mažesnės klasės sudaro geresnes sąlygas vaikui mokytis, mokytojai gali daugiau dėmesio skirti kiekvienam vaikui.”
Mokinio Jono globėja Regina

“Kodėl savo vaiką leidžiu į šią mokyklą?
1. Dėl gero dvasinio mikroklimato bei krikščioniškų ir bendražmogiškų vertybių, puoselėjamų mokykloje.
2. Dėl Kristui ir savo profesijai atsidavusių mokytojų.
3. Dėl didelio dėmesio individualiam darbui su mokiniu, gero mokymo lygio.
4. Nes tikime šios mokyklos unikalia misija mūsų visuomenėje.”
Mokinio Džiugo tėtis Darius