Home » Darbuotojai

Darbuotojai

Mokyklos darbuotojai – kvalifikuoti, patyrę, uolūs ir nuolat besitobulinantys įvairių krikščioniškų bendruomenių tikintieji. Pašaukimo, kurį mokytojai yra pakviesti vykdyti, kilnumas reikalauja, kad jie atskleistų krikščionybės turinį ne vien žodžiais, bet ir savo elgesiu.

Mokyklos administracija

Direktorius Valdas Statulevičius,
kūno kultūros mokytojas

Gimė ir augo Vilniuje. Su pagyrimu baigė Vilniaus pedagoginio universiteto kūno kultūros specialybę ir įgijo socialinių mokslų magistro laipsnį. Studijavo VU verslo vadybos ir administravimo specialybę. Dirbo mokytoju „Atgajos“ specialiojoje mokykloje, Lietuvos vaikų ir jaunimo centre, „Saulės“ privačioje mokykloje, nevalstybiniuose vaikų globos namuose“SOS vaikų kaimas“ direktoriaus pavaduotojo pareigose. Dalyvavo daugelyje pedagogikos, psichologijos ir vadybos seminarų.  2009 m. tapo Vilniaus krikščionių mokyklos direktoriumi. Vedęs, su žmona  augina du vaikus.

Direktoriaus pavaduotoja Jolanta Genytė, ekonomikos mokytoja.

Gimė ir augo Vilniuje. 1986 m. baigė Vilniaus universitetą, ekonomisto specialybę. Vėliau, 1998 m., pabaigusi perkvalifikavimo studijas, įgijo pedagogo kvalifikaciją. Aktyvi ir nuolat besitobulinanti pedagogė turi tikybos mokytojos, etikos vyr. mokytojos kvalifikacijas. Mokykloje dirba nuo 1994 metų.

 

Sekretorė Halina Rinkevičienė.

Gimė ir užaugo Vilniuje, kur baigė dabartinę Tuskulėnų vid. mokyklą. Vilniaus universitete įgijo matematikos mokytojos kvalifikaciją. Kurį  laiką dirbo Skaičiavimo technikos ir informatikos mokslinio tyrimo institute programuotoja. Nuo 2004 m. pradėjo dirbti Vilniaus krikščionių mokykloje. Turi pilnametę dukrą Agnę, kuri dabar studijuoja Šiauliuose. Gyvenime atramą randa prisimindama 121 psalmės žodžius.

Danutė Kulikauskienė, priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė, popietinės grupės  auklėtoja.

Gimė ir užaugo Vilniuje. Baigė Vilniaus 43-iąją vid. mokyklą (dabart. „Ryto“ vidurinė m-kla). Vilniaus krikščionių mokykloje dirbti pradėjo nuo 2006 m. Šeimoje augina du vaikus.

 

Nijolė Raudonikienė,
Pradinių klasių mokytoja.

 

 

Giedrė Vėžytė, pradinių klasių mokytoja, dailės mokytoja.

1973 kovo 4 d. gimė Lazdijų raj., gyveno Šeštokų miestelyje. 1988m. baigė Šeštokų vidurinę mokyklą, o 1992m. baigė studijas Marijampolės aukštesniosios pedagoginės mokyklos dėstymo pradinėse klasėse specialybės kursą.Vilniaus pedagoginiame universitete 2007 m. įgijo edukologijos bakalauro ir socialinio pedagogo kvalifikaciją. Pedagoginį darbą dirba nuo 1992 m. (Vilniaus krikščionių mokykloje – nuo 1993m.) Moto: „Kiekviena diena Dievo dovana, todėl gyvenk taip, kad atsigrįžęs atgal suprastum, gyvenau prasmingai“ ir “Ką gali daryti dabar – daryk ir patarnauk kitam, kuriam reikalinga tavo pagalba“.

Elena Valickaitė,
Pradinių klasių mokytoja

 

 

Sigutė Jonaitienė, pradinių klasių mokytoja.

Gimė 1965 m. Vilniuje. Mokėsi 7 vidurinėje m-kloje (dabar Žirmūnų gimnazija). 1990 m. baigė Šiaulių pedagoginį universitetą, įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę. Besimokydama dirbo su šešiamečiais darželyje, mokė šeštokus lietuvių kalbos Pravieniškių vidurinėje mokykloje. 1994 m. pradėjo dirbti Vilniaus krikščionių mokykloje. Su vyru augina 5 vaikus. Mokytoja mokosi džiaugtis, gyventi, mylėti šiandien.

 

 Valda Vilkelienė, geografijos, gamtos ir žmogaus mokytoja, 10 klasės  auklėtoja.

Gimė ir užaugo Ukmergėje. 2010 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo geografijos bakalauro laipsnį ir mokytojo kvalifikaciją, o 2012 m. Lietuvos edukologijos universitete įgijo gamtinės geografijos magistro laipsnį. Vilniaus krikščionių mokykloje dirba nuo 2011 m. rudens. Gyvenime vadovaujasi auksine taisykle: „Elkis su kitais taip, kai norėtum, kad kiti su tavimi elgtųsi“.

Vaiva Bernatonytė-Ažukienė, anglų kalbos vyr. mokytoja, 7 klasės auklėtoja.

Gimė ir augo Šeštokų miestelyje, Lazdijų rajone. 2005 metais baigė Šeštokų vidurinę mokyklą ir išvyko studijuoti anglų filologijos į Vilniaus pedagoginį universitetą. 2009 metais tęsdama studijas magistrantūros programoje pradėjo dirbti Vilniaus Viršuliškių vidurinėje mokykloje. 2011 metais įgijo anglų filologijos magistro laipsnį Vilniaus pedagoginiame universitete. 2012 metais pradėjo dirbti Lietuvos edukologijos universitete ir Profesinių kompetencijų tobulinimo institute dėstydama būsimiems anglų kalbos mokytojams. Nuo 2014 metų rugsėjo dirba Vilniaus krikščionių gimnazijoje.

 Sonata Žukauskienė, lietuvių kalbos mokytoja.

Gimė, užaugo ir baigė mokyklą Tauragėje. 1994 metais baigė Vilniaus Pedagoginio Universiteto lietuvių kalbos ir literatūros specialybės kursą. Pedagoginį darbą dirba nuo 2006 m. Patinka dirbti ir mokytis su paaugliais. Mėgsta keliauti, skaityti, bendrauti, grybauti.

 

 Rūta Bagdonienė,lietuvių kalbos mokytoja, 12-os klasės auklėtoja

Gimė ir kurį laiką gyveno ežerų krašte – Zarasuose, tačiau užaugo Visagine. Vilniaus pedagoginiame universitete 2010 m. įgijo lietuvių filologijos bakalauro laipsnį ir mokytojo bei kalbos redaktoriaus kvalifikaciją. 2013 m. Vilniaus universitete buvo suteiktas žurnalistikos magistro laipsnis.Vilniaus krikščionių mokykloje dirba nuo 2009 m. rudens. Mokytojos troškimas, pasitelkus visas savo profesines žinias, krikščioniškąją ir žmogiškąją praktiką, padėti vaikams perprasti lietuvių kalbos subtilumą. Laisvalaikį mėgsta leisti kartu su šeima, lankytis kultūriniuose renginiuose, skaityti knygas, domisi sveika gyvensena.

 

Irma Niuniavaitė, lietuvių kalbos mokytoja, 6-tos klasės auklėtoja. 

Gimė ir augo Mažeikiuose, čia baigė Merkelio Račkausko gimnaziją. Lietuvos edukologijos universitete 2015 m. įgijo lietuvių filologijos bakalauro laipsnį ir kalbos redaktoriaus bei mokytojo kvalifikaciją. 2015 m. įstojo į lietuvių filologijos magistrantūros studijas Lietuvos edukologijos universitete. Laisvalaikį mėgsta skaityti, bendrauti, lankytis kultūriniuose renginiuose.

 

                                                          

Agnė Kavaliauskienė, pradinių klasių muzikos mokytoja. 

Gimė 1976 metais,  1995m. baigė M.K.Čiurlionio menų mokyklą,  2002 m. baigė LMTA choro dirigavimo magistro studijas, įgijo koncertmeisterio bei vaikų choro specializacijas. 2014m. LMTA įgijo muzikos pedagogo kvalifikacinį laipsnį. 2004 – 2012 dirbo muzikos mokytoja Su Yamaha muzikos mokyklos programomis. 2012 – 2014m. dirbo Vilniaus raj. Juodšilių gimnazijos bei Šalčininkų raj. Baltosios Vokės l.d.  ikimokyklinio ugdymo grupių meninio ugdymo  meninio ugdymo pedagogė. Nuo 2014m. dirba LMTA koncertmeistere. Augina dvi dukreles, laisvalaikiu mėgsta užsiimti įvairiais rankdarbiais.
Rasa Mardosaitė, tikybos mokytoja. 

Gimė ir užaugo Utenoje. Baigusi mokyklą išvyko studijuoti pradinio mokymo pedagogikos į Šiaulius. Su pagyrimu baigė pradinio mokymo pedagogikos specialybę  Šiaulių Pedagoginiame  institute (dabar Šiaulių Universitetas)  ir įgijo edukologijos magistro laipsnį. Šiuo metu baigia bakalauro studijas Evangeliškame Biblijos Institute. Pedagoginį darbą dirba nuo 1996 metų, aktyviai savanoriauja įvairiose krikščioniškose organizacijose, rengia vasaros stovyklas vaikams ir paaugliams, savanorių mokymus.  Nuo 2002 metų yra tarptautinės organizacijos “Samariečio Krepšys” projekto “Vaikų Kalėdos” koordinatorė Lietuvoje. Nuo 2008 m. yra ordinuota vaikų ir paauglių pastorė krikščionių bendrijoje ”Tikėjimo žodis”.  2016 m. rugpjūčio mėn.pradėjo  dirbti Vilniaus Krikščionių gimnazijoje.

Tikiu jaunąja karta. Joje matau daug vilties. Žaviuosi jaunų žmonių drąsa,  kūrybingumu, atvirumu, noru keistis ir siekti didelių dalykų. Didžiausias asmeninis siekinys: Mylėti Dievą visa savo esybe , o savo artimą kaip save patį.

Gintarė Staugaitytė, anglų kalbos mokytoja, 7-tos klasės auklėtoja.

Gimė ir augo Suvalkijoje- Pilviškių miestelyje, ten 2011 metais pabaigė Pilviškių „Santakos“ gimnaziją. Pabaigusi gimnaziją išvyko studijuoti į Vilnių, Lietuvos Edukologijos universitetą. 2015 metais pabaigė universitetą ir įgijo anglų filologijos bakalaurą bei pedagogo kvalifikaciją. Nuo 2015 metų dirba Vilniaus krikščionių gimnazijoje. Nuo 2000 metų priklauso nevyriausybinei skautų organizacijai „Lietuvos skautija“ ir tęsia savo veiklą joje. Gintarė yra savanorė įvairiuose projektuose bei renginiuose, kaip pavyzdžiui Tarptautinis Vilniaus Kino Festivalis „Kino pavasaris“.

 Marija Serbintaitė, 5-12 klasių istorijos mokytoja, 9-tos klasės auklėtoja

Gimė ir augo Naujoje Akmenėje, ten 2010 m. baigė Ramučių gimnaziją. Pabaigusi gimnaziją išvyko mokytis į Klaipėdą, tačiau supratusi, kad pašaukimas visgi yra tapti mokytoja, 2011 m. išvyko mokytis į Vilnių, Lietuvos Edukologijos universitetą. Jį pabaigus, 2015 metais įgijo istorijos bakalaurą ir pedagogo kvalifikaciją. Nuo 2015 m. vasario dirba Vilniaus krikščionių gimnazijoje. Mokytoja taip pat yra Mokinių tarybos kuratorė.

 

 

Ričardas Pagojus, biologijos mokytojas

Gimė ir užaugo Vilniuje. 1998 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo biologijos mokytojo kvalifikaciją, o 2000 m. Vilniaus universitete įgijo Edukologijos magistro laipsnį. Aktyvus pedagogas, nuolat keliantis savo kvalifikaciją, daug dėmesio savo veikloje skiria lytiniam jaunimo švietimui. Knygos „Meilės pamokos. Kad nemylėtume kaip idiotai“ autorius. Vilniaus krikščionių mokykloje su pertraukomis dirba nuo 1995 m. Vedęs. Augina dvi dukras.

 Julijus Kulviecas, matematikos mokytojas

Gimė 1961 m. Vilniuje. Baigė Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą, o 1984 m. Vilniaus universitete įgijo matematikos dėstytojo specialybę. Pedagoginį darbą pradėjo dirbti iškart po studijų. Vilniaus krikščionių mokykloje dirba nuo 2010 m. rudens. Šiuo metu taip pat mokytojauja Pilaitės vid. mokykloje. Turi vyr. mokytojo kvalifikaciją.

Ona Žilėnaitė,
matematikos mokytoja.

Gimė ir užaugo Dūkšte. 1987 m.Vilniaus universitete įgijo matematiko, dėstytojo specialybę. Jau 21 metus moko matematikos. Mėgsta keliauti, skaityti, megzti, žvejoti, grybauti. Gera „džiaugtis gyvenimu, kurį tau Dievas davė…“ (Ekleziasto 9,9)

Kristina Avetisianaitė, chemijos mokytoja, 5 klasės auklėtoja

Gimė ir užaugo Kaune. Baigė Kauno Jono Basanavičiaus gimnaziją, vėliau mokslus tęsė Vilniaus universitete ir baigė bakalauro laipsnį suteikiančias chemijos krypties studijas. Nuo 2014 metų studijuoja toliau magistrantūroje. Vilniaus krikščionių mokykloje pradėjo dirbti nuo 2014 metų.

Aušra Jurgaitienė, technologijų mokytoja.

Gimė ir užaugo Marijampolėje. Vilniaus pedagoginiame universitete Gamtos mokslų fakultete studijavo Chemiją-taikomuosius  darbus bei įgijo socialinių mokslų magistro laipsnį. Po studijų dirbo VPU Kūno kultūros teorijos katedros vedėjo padėjėja ir šokio bei judesio kultūros dėstytoja, Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centre, privačiame sektoriuje aptarnavimo mokymo vadove. Vilniaus krikščionių mokykloje dirba nuo 2010 m., taip pat mokytojauja Vilniaus J.Basanavičiaus pagrindinėje mokykloje bei skaito paskaitas Vilniaus verslo kolegijos vykdomame projekte „Nugalėk priklausomybę“.  Su vyru augina 2 sūnus.

Audrius Batisa, informacinių technologijų mokytojas.

Gimė Vilkaviškyje 1973 m., bet užaugo Elektrėnuose. Baigė Elektrėnų 1-ąją vidurinę mokyklą. Vėliau Vilniaus universitete įgijo socialinio darbuotojo (pedagogo pakraipos) specialybę. Vilniaus krikščionių mokykloje pradėjo dirbti nuo 2010 m. Taip pat darbuojasi UAB „Epalete“ informacinių technologijų specialistu bei laisvai samdomu lektoriumi. Su žmona augina 2 vaikus. Mėgsta keliauti su šeima ir draugais, ypač mėgsta tolimas keliones automobiliu.

 

Edita Tamoševičienė, vyresniųjų klasių muzikos mokytoja.

Gimė Raseiniuose. 1992 m. baigė Kauno J. Gruodžio aukštesniąją muzikos mokyklą (dabar Kauno J. Gruodžio konservatorija),chorinio dirigavimo specialybę (dėst. R. Navickienės kl.).
1992–1997 m. studijavo Lietuvos muzikos akademijoje (doc. V. Masevičiaus klasėje) ir įgijo choro dirigento specialybę bei vaikų choro vadovo kvalifikaciją (prof. P. Vailionio klasėje).
1996–2002 m. dirbo Berniukų ir jaunuolių choro studijoje „Sakalėlis“ (vadovė M. Viesulienė).
2003 m. dalyvavo tarptautiniuose Gospel chorų vadovų kursuose Stokholme.
Nuo 2003 m. E. Tamoševičienė dirbo muzikos mokytoja „Vyturio“ pradinėje mokykloje bei vokalo mokytoja gitaros mokykloje „Glorija”.
2006 m. išleido vaikiškų dainelių rinkinį „Dainų lietus”.
2002–2013 m. vadovavo Vilniaus bažnyčios „Tikėjimo žodis“ chorui „Maranata“.
2011 m. „Vilties festivalyje“ – jungtinio Lietuvos bažnyčių choro meno vadovė ir dirigentė.
Bendradarbiauja su AISV (American International School of Vilnius) vasaros projektų metu (muzikos pedagogė).
Nuo 2011 m. veda dainavimo būrelį Vilniaus krikščionių mokykloje. Nuo 2013 m. ten pat – muzikos mokytoja. Su vyru Arūnu augina dvi garbanotas dukrytes.

Jurga Statulevičienė, kūno kultūros mokytoja metodininkė, gimnastikos trenerė.

Gimė 1972 metais. Baigė Vilniaus m.  Olimpinio rezervo sporto mokyklą,  1995 m. Vilniaus Pedagoginiame Universitete įgijo gimnastikos trenerės ir kūno kultūros mokytojos specialybes. Pedagoginį darbą dirba nuo 1991 m. Vilniaus krikščionių mokykloje dirba nuo 2010 m. rudens. Mokytojai svarbu mokyti vaikus svarbiausio dalyko – kūno kultūros, sveikos gyvensenos: stiprinti vaikų norą būti fiziškai aktyviems, pamėgti  sveiką gyvenimo būdą, kuris padėtų jiems išlikti sveikiems ir besidžiaugiantiems gyvenimu ne tik mokykloje, bet ir baigus ją.

Aida Maksvytytė, choreografijos mokytoja.

Gimė 1970m. Anykščiuose. Baigusi mokyklą, įstojo į Lietuvos Muzikos Akademiją, į teatrinio meno fakultetą, pramoginio šokio specialybę ir ją baigė įgydama bakalauro laipsnį. Mokytojos gyvenimui stiprios įtakos turėjo tarnystė misijos laukuose su tarptautiniu tarpdenominaciniu teatru „Covenant players“ Prancūzijoje, Danijoje, Olandijoje, Belgijoje, Vokietijoje 1995–1997m., tik baigus studijas. Po šios tarnystės nuo 1997 m. pradėjo dirbti Vilniaus krikščionių mokykloje choreografijos mokytoja. Be to, mokytoja dar dirba ir „Aušros“ mokykloje-darželyje su pačiais mažiausiais 4–5 m. šokėjais, turi suaugusiųjų šokių grupes. Turi šokių studiją „Džiaugsmas“ (www.dziaugsmas.eu). Nuolat tobulinasi įvairiuose šokio seminaruose Lietuvoje ir užsienyje bei veda juos pati. Nori perteikti savo mokiniams kūrybos ir judesio džiaugsmą, kuris suteikia sielai sparnus ir įprasmina akimirkos trapumą.

Tomas Dičius, teologijos mokytojas.

Gimė 1973 m. Yra Vilniaus evangelikų bažnyčios „Tikėjimo žodis“ tarnautojas, Evangelinio Biblijos instituto (EBI) dėstytojas. Baigė pastoracinės tarnystės programos teologijos bakalauro studijas EBI, taip pat yra studijavęs meną, įgijęs dizainerio specialybę. Vedęs, turi tris vaikus.

Agnė Vaišvilienė, teatro mokytoja.

Gimė Vilniuje,didelę dalį vaikystės leido mažame Dzūkijos kaimelyje, kur amžiams pamilo gamtą. Baigė Vilniaus Salomėjos Nėries gimnaziją, vėliau – Lietuvos edukologijos universitete įgijo teatro ir kino pedagogo specialybę. Nuo 2015m. mokosi psichodramos terapijos. Agnės gyvenimo tikslas – mylėti.

Kiti mokyklos darbuotojai

Rita Ankštutienė,
mokyklos bibliotekininkė.

Gimė 1967 m. Vilniuje. Baigė tuometinę 7 vidurinę mokyklą (dabart. Žirmūnų gimnaziją), Vilniaus universitete įgijo bibliotekininkės ir bibliografės specialybę. Dirbo Nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje. Vilniaus krikščionių mokykloje pradėjo dirbti 1999 m.