Home » Vizija ir Misija

Vizija ir Misija

 

paukštukas siuntimui

Mūsų mokyklos misija, – teikti kokybišką krikščionišką išsilavinimą, – vaizdžiai atskleidžia paukščio simbolis: vienas paukščio sparnas atspindi kokybišką išsilavinimą, o kitas – krikščionišką išsilavinimą.

Ar gali paukštis skristi, turėdamas tik vieną sparną? Juk skrydis – tai gyvenimas, kuriame reikia ne tik žinių, bet ir tvirtų vertybinių nuostatų bei charakterio. Kiek kokybiškas bus skrydis, net jei vienas sparnas („kokybiškas išsilavinimas“) bus labai didelis, o antrasis – mažas arba jo nebus visai?

Mūsų kolektyvo nuomone, paukščiui būtini du ir to paties dydžio sparnai. Tad mokykla siekia subrandinti vaikus ne tik tolimesnėms studijoms, bet ir visaverčiam gyvenimui.

„Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo“ (Šv.Raštas).